Planer

Jag har planer på att para Esme igen efter sommaren. Om allt går i lås – osannolikt… – så har vi en julkull att se fram emot.